Ochrana osobních údajů

Provozovatel e shopu Stanislava Havlenová na stránkách www.exanimo-sperky.cz  40075940 se sídlem Hornoměcholupská 693/140, Praha 10, 109 00 zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikace mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

 

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle §5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Stanislava Havlenová IČ 40075940 se sídlem Hornoměcholupská 693/140, Praha 10, 109 00 (dále jen „prodávající“),

2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: email: info@exanimo-sperky.cz 

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu

 

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1.Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které prodávající získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.exanimo-sperky.cz.

2.Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

 

Účel zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1.Za účelem registrace na webové stránce www.exanimo-sperky.cz  podle §13 odst. 1.písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů,

2.Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, email, telefonní číslo),

3.Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím

4.Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

 

Doba uchovávání osobních údajů

1.Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je prodávající povinen údaje smazat.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé prodávajícího. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi prodávajícím a kupujícím.

Subdodavateli prodávajícího jsou:

  • Shoptet.com (systém e shopu)

  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba)

  • Zásilkovna, a.s. (doručovací služba)
  • GoPay s.r.o. (provozovatel platební brány)

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1.Na přístup ke svým osobním údajům

2.Na opravu osobních údajů

3.Na vymazání osobních údajů

4.Vznést námitku proti zpracování

5.Na přenositelnost údajů

6.Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na emailové adrese: exanimo.sperky@gmail.com

7.Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

 

Zabezpečení osobních údajů

1.Prodávající prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího,

2.Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítače.

Závěrečná ustanovení

1.Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.exanimo-sperky.cz potvrzuje kupující, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá,

2.S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce, 

3.Prodávající je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce

Tato pravidla vstupují v platnost 8. února 2021